Visie

Wie zijn we? Wat willen we zijn?

Wij zijn een Gents koor, een wereldkoor en een strijdkoor, en we noemen ons Karibu.
“Karibu” is Swahili voor “welkom”. Welkom aan ieder die zich achter ons project kan
scharen! Samen zingen benadrukt de verbondenheid tussen mensen, en hun
gelijkwaardigheid.. En dat willen we ook graag naar buiten brengen.

  • een wereldkoor :  dat betekent dat we liederen zingen uit de hele wereld, uit allerlei verschillende culturen. We zijn er hard van overtuigd dat dat leidt tot wederzijds begrip en tot meer verdraagzaamheid.

  • een strijd– of een solidariteitskoor : dat betekent dat we ons engageren. Dat zit alvast in de keuze van de meeste van onze liederen. Die laten we graag aansluiten bij welbepaalde waarden (de waarden van het HartbovenHard-platform) :

open en gastvrije wereld – migratie / pluralisme – tolerantie / strijd tegen
klimaatopwarming en voor natuurbehoud / pacifisme en geweldloosheid /
ontwikkelingswerk en derde wereld / opkomen tegen sociale ongelijkheid  /
arbeidersstrijd / burger- en mensenrechten, dus zeker ook vrouwenrechten
en holebistrijd / …

Hoe werkt Karibu?

Ons koor is niet top-down gestructureerd, en dus heel democratisch. Centraal staat de
stuurgroep, bestaande uit de voorzitters/sters en uit mensen uit de werkgroepen (Visie –
Ledenzorg – Financiën – Repertoire – Communicatie – Events). Die bepalen de gang-van-
zaken, en nemen de meeste beslissingen. Maar elk van die ‘functies’ staat open voor elk van de koorleden, dus ieder die dat wil, kan meewerken!

Engagement / Optreden.

Engageren doen we ons om te beginnen tov elkaar. We zijn geen professionals, maar we
weten dat we ervoor moeten werken, samen. We zijn bereid, inspanningen te leveren,
moeite te doen. We moeten immers op elkaar kunnen rekenen om goed te klinken, zowel voor onszelf, als naar de buitenwereld toe. Belangrijk, ook voor onze dirigent!

Engagement betekent uiteraard ook : optreden, waarbij we opkomen voor een warmere samenleving, en voor solidariteit met al wie dat nodig heeft. We zingen dus graag ter ondersteuning van evenementen waar we achter kunnen staan.
Enkele voorbeelden: herdenking Hiroshima-Nagasaki, Palestina-actie, activiteiten van Oxfam, 11.11.11, Amnesty, acties voor vluchtelingen en sans-papiers, Hartbovenhard- en klimaatmarsen, optreden onder de Menenpoort..

Daarnaast organiseren we soms eigen optredens, of zingen we op feesten of op korenfestivals zoals Voix sur Meuse (Liège) of Aarschot Volkoren..

Voor organisatoren: wie ons wil boeken, neemt (vroeg genoeg!) contact op via stuurgroep@karibugent.be. Zo kunnen we alle praktische afspraken maken, en kijken welke liederen uit ons repertoire in aanmerking komen.