Visie

Voor organisatoren: wie ons wil boeken, neemt (vroeg genoeg!) contact op via stuurgroep@karibugent.be

Wie zijn we? Wat willen we zijn?

Wij zijn een Gents koor, een wereldkoor en een strijdkoor. We noemen ons Karibu.
“Karibu” is Swahili voor “welkom”. Welkom aan ieder die zich achter ons project wil
scharen! Samen zingen benadrukt de verbondenheid en gelijkwaardigheid tussen mensen. Dit willen we ook graag naar buiten brengen.

  • Een wereldkoor: dit betekent dat we liederen zingen uit de hele wereld, uit allerlei verschillende culturen. We zijn er van overtuigd dat dit leidt tot wederzijds begrip en tot meer verdraagzaamheid.

  • Een strijd– of een solidariteitskoor: dit betekent dat we ons engageren. Dit zit alvast in de keuze van de meeste van onze liederen. Die laten we graag aansluiten bij welbepaalde waarden (de waarden van het HartbovenHard-platform) :

open en gastvrije wereld – migratie / pluralisme – tolerantie / strijd tegen
klimaatopwarming en voor natuurbehoud / pacifisme en geweldloosheid /
ontwikkelingswerk en derde wereld / opkomen tegen sociale ongelijkheid  /
arbeidersstrijd / burger- en mensenrechten, dus zeker ook vrouwenrechten
en holebistrijd / …

Hoe werkt Karibu?

Ons koor is horizontaal gestructureerd en dus heel democratisch. Centraal staat de
stuurgroep, bestaande uit de voorzitters/sters en uit mensen uit de werkgroepen (Visie –
Ledenzorg – Financiën – Repertoire – Communicatie – Events). Die bepalen de gang van
zaken en nemen de meeste beslissingen. Maar elk van die ‘functies’ staat open voor elk van de koorleden, dus ieder die dat wil, kan meewerken!

Engagement / Optreden.

Engageren doen we ons om te beginnen ten op zichtte van elkaar. We zijn geen professionals, maar we weten dat we ervoor moeten werken, samen. We zijn bereid inspanningen te leveren en moeite te doen. We moeten immers op elkaar kunnen rekenen om goed te klinken, zowel voor onszelf, als naar de buitenwereld toe. Belangrijk, ook voor onze dirigent!

Engagement betekent uiteraard ook: optreden, waarbij we opkomen voor een warmere samenleving, en voor solidariteit met al wie dat nodig heeft. We zingen dus graag ter ondersteuning van evenementen waar we achter kunnen staan.
Enkele voorbeelden: herdenking Hiroshima-Nagasaki, Palestina-actie, activiteiten van Oxfam, 11.11.11, Amnesty, acties voor vluchtelingen en sans-papiers, Hartbovenhard- en klimaatmarsen, optreden onder de Menenpoort..

Daarnaast organiseren we soms eigen optredens, of zingen we op feesten of op korenfestivals zoals Voix sur Meuse (Liège) of Aarschot Volkoren..